Афіцыйныя друкаваныя выданні

Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Архiў нумароў

Чытайце ў часопісе "Судовы веснiк". № 3/2022

Для прагляду неабходна аўтарызавацца або зарэгістравацца

Рубрыку «Актуальна» адкрывае матэрыял першага намесніка Старшыні Вярхоўнага Суда В. Калінковіча, у якім аўтар праз асэнсаванне існуючых падыходаў да фарміравання і ўмацавання кадравага патэнцыялу судоў агульнай юрысдыкцыі асвятляе найбольш важныя аспекты папярэдняга адбору і спецыяльнай падрыхтоўкі кандыдатаў у суддзі.

У той жа рубрыцы ў публікацыі суддзі Вярхоўнага Суда Л. Калеснікавай аналізуюцца навелы праекта Кодэкса грамадзянскага судаводства, якія тычацца ажыццяўлення правасуддзя па грамадзянскіх справах у эканамічнай сферы. Тэма ўдасканалення грамадзянскага працэсуальнага заканадаўства закранута і ў рубрыцы «Праблемы, меркаванні, прапановы», у якой намеснік старшыні Брэсцкага абласнога суда А. Хацько разглядае змест працэсуальных дзеянняў суда першай інстанцыі пры падрыхтоўцы грамадзянскіх спраў да судовага разбору.

Вярхоўным Судом праведзена абагульненне судовай практыкі прымянення норм Агульнай часткі КаАП. З вынікамі абагульнення знаёміць агляд на тэму Пленума.

У мінулым нумары мы адкрылі новую рубрыку, якая прысвечана гісторыі станаўлення і развіцця інстытута судовай улады ў нашай краіне. У гэтым выпуску ўвазе чытачоў прадстаўлены матэрыял навукоўцаў Белдзяржуніверсітэта аб асаблівасцях развіцця судовай сістэмы Расійскай імперыі на беларускіх землях, якія з'явіліся перадумовамі судовай рэформы 1864 года.

У рубрыцы «Судовая практыка» акрамя традыцыйнай падборкі выманняў з судовых пастаноў звернута ўвага на выпрацаваныя судовай практыкай падыходы да вызначэння сапраўдных падатковых абавязацельстваў плацельшчыкаў у выпадку прымянення падатковай рэканструкцыі (артыкул суддзі Вярхоўнага Суда С. Дубай).

У рубрыцы «Навуковыя публікацыі» ў артыкуле к.ю.н. Р. Ключко даследуецца сацыяльна-палітычная абумоўленасць крыміналізацыі дзеянняў па рэабілітацыі нацызму і адмаўленні генацыду беларускага народа. Аб рэфармаванні нормаў аб здзелках у святле карэкціроўкі Грамадзянскага кодэкса ідзе гаворка ў матэрыяле к.ю.н. В. Бакіноўскай. У публікацыі А. Васілеўскага праводзіцца параўнальна-прававы аналіз пагаднення аб прадастаўленні апцыёна на заключэнне дагавора і папярэдняга дагавора.