Афіцыйныя друкаваныя выданні

Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Архiў нумароў

№3/2021

Для прагляду неабходна аўтарызавацца або зарэгістравацца

У сувязі з уступленнем у прававую моц палажэнняў Закона Рэспублікі Беларусь ад 26.05.2021 № 112-З “Аб змяненні кодэксаў па пытаннях крымінальнай адказнасці” ў дадзеным выпуску ў рубрыцы “Актуальна” дзве публікацыі суддзяў Вярхоўнага Суда прысвечаны агляду найбольш значных навэл гэтага акта. У артыкуле В. Крывой разгледжаны змяненні, унесеныя ў Агульную частку Крымінальнага кодэкса, і паколькі шэраг навацый паляпшае становішча асуджаных асоб, аўтарам зроблены акцэнт на рэалізацыі норм пра зваротную моц закона. У матэрыяле А. Яфрэмава і А. Кавальчука аналізуюцца змяненні, якія адбыліся ў рэгламентацыі апеляцыйнага вядзення па крымінальных справах.

У рубрыцы “За літарай закона” публікацыя суддзі Вярхоўнага Суда В. Курылы знаёміць з падыходамі эканамічных судоў да вырашэння спрэчак, звязаных з датэрміновым прыпыненнем дагаворных адносін шляхам аднабаковай адмовы ад выкананння дагавора і скасавання дагавора ў судовым парадку па ініцыятыве аднаго з бакоў.

Акрамя традыцыйнай падборкі выманняў з судовых пастаноў у рубрыцы “Судовая практыка” прадстаўлены: артыкул суддзяў Вярхоўнага Суда А. Плотнікава і К. Харытанюка, у якім аўтары асвятляюць праблематыку, звязаную з разуменнем існасці прававой катэгорыі злоўжывання правам, аналізуюць прымяненне палажэнняў арт. 9 ГК пры разглядзе эканамічных спрэчак; матэрыял суддзі суда Бабруйскага раёна і г. Бабруйска А. Дудаля, у якім нададзена ўвага асаблівасцям разліку тэрміна выканання пакарання ў выглядзе пазбаўлення права займаць пэўныя пасады альбо займацца пэўнай дзейнасцю пры назначэнні  гэтага пакарання ў якасці асноўнага і дадатковага.

У рубрыцы “Праблемы, меркаванні, прапановы” прадстаўлены навуковыя публікацыі ў сферы крымінальнага права і працэса, а таксама грамадзянскага права. Матываванасць прыгавора як адно з абавязковых патрабаванняў, якія прад’яўляюцца да гэтага акта, даследуе д.ю.н., прафесар В. Бібіла. Праблемы вызначэння і даказвання шкоды, прычыненай пры аказанні медыцынскай дапамогі, разгледжаны ў публікацыі к.ю.н. В. Мароза. Прававым магчымасцям абароны правоў крэдытораў і інвестараў пры здзяйсненні здзелак, якія параджаюць заведама неэквівалентныя па кошце абавязацельствы, прысвечаны артыкул к.ю.н. Дз. Міхайлава. Пытанні, звязаныя з прававой ацэнкай незаконнай падатковай мінімізацыі, у іх узаемасувязі з прымяненнем прынцыпаў крымінальнага закона прааналізаваны ў публікацыі м.ю.н. Ю. Рудэні.