Афіцыйныя друкаваныя выданні

Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Архiў нумароў

Актуальныя артыкулы

Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие

Адамова Т.В., Павлова Е.Г.

Судовы веснiк

Интервью с заместителем Председателя Верховного Суда Республики Беларусь А.А. Забарой

Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие

Сосонко А.М.

У архіў артыкулаў

Чытайце ў нумары "Судовы веснiк". № 2/2018

З 21 ліпеня 2018 г. уступаюць у сілу змяненні і дапаўненні, унесеныя ў Грамадзянскі працэсуальны кодэкс Рэспублікі Беларусь. Найбольш значныя навацыі звязаны з увядзеннем у грамадзянскі працэс апеляцыйнага парадку перагляду судовых рашэнняў, якія не ўступілі ў законную сілу. У артыкуле А. Забары і Г. Сакалоўскай у рубрыцы “Актуальна” аналізуюцца ключавыя моманты, на якія трэба звярнуць увагу пры падрыхтоўцы грамадзянскай справы да разгляду ў апеляцыйным парадку.

Публікацыя Т. Праташчык у рубрыцы “На тэму Пленума” знаёміць з тлумачэннямі, дадзенымі Пленумам Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь у пастанове ад 29.03.2018 № 1 “Аб некаторых пытаннях разгляду судамі эканамічных і грамадзянскіх спраў з удзелам мытных органаў”. У развіццё тэмы ў названай рубрыцы прадстаўлены матэрыял на падставе агляду практыкі разгляду эканамічных і грамадзянскіх спраў, у якім прыведзены падыходы судоў агульнай юрысдыкцыі да вырашэння мытных спрэчак.

Артыкул Р. Філіпчык у рубрыцы “За літарай закона” прысвечаны пытанням, звязаным з прыёмам на работу інвалідаў, змяненнем і прыпыненнем працоўных адносін з работнікамі, якія з’яўляюцца інвалідамі. Прыведзены прыклады судовай практыкі, ілюструючыя падыходы судоў да разгляду працоўных спрэчак, істцамі па якіх з’яўляюцца інваліды.

У апошні час атрымалі распаўсюджанне выпадкі завалодання чужой маёмасцю (напрыклад, мабільнымі тэлефонамі), набытай з растэрміноўкай плацяжу. Правапрымяняльныя аспекты кваліфікацыі крадзяжу і вызначэння памеру шкоды ў такіх выпадках супрацьпраўнага завалодання маёмасцю фізічных і юрыдычных асоб асвечаны ў публікацыі А. Кавальчука і В. Хілюты.

Закон прадугледжвае магчымасць прад’яўлення ў крымінальным працэсе грамадзянскага іска з мэтай спагнання з асобы, якая здзейсніла злачынства, як маёмаснай шкоды, так і матэрыяльнага кампенсавання маральнай шкоды. У артыкуле А. Дабранава звернута ўвага на пытанні, якія могуць узнікнуць пры разглядзе грамадзянскага іска ў крымінальным працэсе.

Рубрыку “Праблемы, меркаванні, прапановы” распачынае матэрыял В. Кулік і Ул. Мароза, у якім аўтары разглядаюць існасць праблемы субрагацыі пры абавязковым страхаванні грамадзянскай адказнасці валодальнікаў транспартных сродкаў. Р. Ключко даследуе пытанні класіфікацыі дзеянняў на фізічныя і інфармацыйныя, сутнастныя характарыстыкі дзеянняў з улікам знешняй формы іх праяўлення, асаблівую ўвагу надае ацэнке дзеянняў інфармацыйнага характару. У публікацыі С. Любецкай ідзе размова аб ролі і значэнні інстытута судовых выдаткаў у грамадзянскай судовай вытворчасці, а таксама аналізуюцца меры, якія дазволяць больш поўна выкарыстоўваць патэнцыял названага інстытута для павышэння эфектыўнасці правасуддзя па грамадзянскіх справах.

Google перакладчык