Афіцыйныя друкаваныя выданні

Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Архiў нумароў

Актуальныя артыкулы

Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие

Навитанюк Л.И.

Судовы веснiк

Интервью с заместителем Председателя Верховного Суда Республики Беларусь Ю.В. Кобецем

Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие

Пискунович О.В.

У архіў артыкулаў

Чытайце ў нумары "Судовы веснiк". № 3/2018

Для прагляду неабходна аўтарызавацца або зарэгістравацца

У апошні час у нашай краіне быў прыняты шэраг нарматыўных прававых актаў, якія прызначаны актывізаваць прадпрыемніцкую ініцыятыву, палепшыць умовы вядзення бізнеса, паскорыць інавацыйнае развіццё эканомікі. Пра тое, якія змяненні ў сувязі з гэтым адбыліся ў правапрымяняльнай практыцы эканамічных судоў, а таксама пра задачы гэтых судоў на бліжэйшы перыяд у інтэрв’ю часопісу расказаў намеснік Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, старшыня судовай калегіі па эканамічных справах Ю. Кобец.

У сувязі са змяненнем заканадаўства, рэгулюючага адносіны па пакрыцці шкоды, прычыненай транспартнымі сродкамі, а таксама ўзнікаючымі ў судовай практыцы пытаннямі Пленум Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь 28.06.2018 абмеркаваў вынікі абагульнення практыкі разгляду судамі грамадзянскіх і эканамічных спраў пазначанай катэгорыі. З асноўнымі пазіцыямі судоў і практыкай прымянення названага заканадаўства знаёміць агляд у рубрыцы “На тэму Пленума”.

Публікацыя Дз. Улогі ў рубрыцы “За літарай закона” прысвечана даследаванню асобных найбольш складаных і малавывучаных пытанняў прававога рэгулявання і практычнага здзяйснення судовай абароны ад парушэнняў, якія дапускаюцца ў ходзе вядзення адміністрацыйнага працэса.

У артыкуле К. Харытанюка аналізуецца методыка разгляду зямельных спрэчак, звернута ўвага на падыходы, якія склаліся ў судовай практыцы па вырашэнні асобных відаў такіх спрэчак, даюцца рэкамендацыі, якія дазваляюць мінімізаваць тэрміны і павысіць якасць разгляду грамадзянскіх спраў, якія выцякаюць з зямельных адносін.

Матэрыял А. Плотнікава ў рубрыцы “Судовая практыка” знаёміць з вопытам вырашэння эканамічнымі судамі інвестыцыйных спрэчак. Аўтар акцэнтуе ўвагу на пытаннях прымянення заканадаўства аб інвестыцыйнай дзейнасці, якія часцей за ўсё становяцца прадметам разгляду судоў, а таксама ўносіць прапановы па ўдасканаленні заканадаўства.

Рубрыку “Праблемы, разважанні, прапановы” распачынае артыкул Т. Доўнар і А. Міхневіча, прысвечаны да 430-годдзя прыняцця Статута Вялікага княства Літоўскага 1588 года. Аўтары робяць экскурс у гісторыю станаўлення і развіцця судова-працэсуальных адносін у Беларусі пасля правядзення судовай рэформы XVI ст., апавядаюць пра змяненні, якія адбыліся дзякуючы прыняццю новых законаў.

У публікацыі Т. Бяловай на падставе аналіза палажэнняў заканадаўства аб натарыяце і грамадзянскага працэсуальнага заканадаўства даследуюцца найбольш значныя пытанні працэсуальнай формы разгляду спраў па скаргах на натарыяльныя дзеянні ці адмову ў іх здзяйсненні.

Артыкул В. Хілюты прысвечаны такой актуальнай праблеме, як прававая адзнака сітуацый, звязаных з момантам заканчэння атрымання хабару пад кантролем праваахоўчых органаў. Аўтар аналізуе правапрымяняльную практыку і дактрынальныя палажэнні навукі крымінальнага права па пытанні моманту заканчэння хабарніцтва.

Google перакладчык