Афіцыйныя друкаваныя выданні

Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Архiў нумароў

Актуальныя артыкулы

Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие

Адамова Т.В., Павлова Е.Г.

Судовы веснiк

Интервью с заместителем Председателя Верховного Суда Республики Беларусь А.А. Забарой

Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие

Сосонко А.М.

У архіў артыкулаў

Чытайце ў нумары "Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие". № 2/2018

У рубрыцы “Актуальна” разгледжаны навацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25.01.2018 № 29 “Аб падаткаабкладанні”, якія закранаюць сферу выплаты дзяржаўнай пошліны пры звароце ў эканамічныя суды.

Сярод прыкладаў, якія ўключаны ў агляд практыкі разгляду касацыйных скаргаў па эканамічных справах, – спрэчкі аб спагнанні выплачаных страхавых узносаў пасля адмаўлення страхавацеля ад дагавора страхавання, стратаў, якія ўзніклі ў сувязі з няправільнай класіфікацыяй тавара па таварнай наменклатуры знешнеэканамічнай дзейнасці, запазычанасці па патрабаванні крэдытора рэарганізаванай юрыдычнай асобы.

Абставіны, пры якіх заявіцелю можа быць адмоўлена ў задавальненні патрабаванняў аб прызнанні несапраўднай дзяржаўнай рэгістрацыі юрыдычнай асобы, створанай у працэсе рэарганізацыі даўжніка, выкладзены ў публікацыі Валянціна Міселюка.

Аб эфектыўнасці судовага спосабу абароны акцыянерам акцыянернага таварыства свайго права на скліканне пазачарговага агульнага сходу ўдзельнікаў таварыства расказваецца ў матэрыяле Міхаіла Зайцава. 

Прававыя вынікі парушэнняў у сферы тэхнічнага нармавання, стандартызацыі і ацэнкі адпаведнасці паказаны на пракладах з практыкі эканамічнага суда Віцебскай вобласці.

У артыкуле Аляксандра Ханеўскага на падставе аналіза існуючых прававых мадэляў рэтраспектыўнага прымянення нарматыўнага прававога акта і вывучэння судовай практыкі сфармуляваны пункт гледжання па пытанні рэалізацыі прынцыпа недапушчальнасці зваротнай сілы нарматыўнага прававога акта ў прымяненні да інстытута грамадзянска-прававой адказнасці.

Асобныя пытанні разгляду эканамічным судом заявы аб прыняцці мер па забеспячэнні выканання выканаўчага дакумента прадстаўлены ў падрубрыцы “Пыталіся? Адказваем!”.

Google перакладчык