Афіцыйныя друкаваныя выданні

Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Архiў нумароў

Актуальныя артыкулы

Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие

Адамова Т.В., Павлова Е.Г.

Судовы веснiк

Интервью с заместителем Председателя Верховного Суда Республики Беларусь А.А. Забарой

Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие

Сосонко А.М.

У архіў артыкулаў

Чытайце ў нумары "Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие". № 5/2018

Для прагляду неабходна аўтарызавацца або зарэгістравацца

03.08.2018 уступіць у сілу новая рэдакцыя Закона Рэспублікі Беларусь “Аб супрацьдзеянні манапалістычнай дзейнасці і развіцці канкурэнцыі”. У першай частцы каментарыя да Закона аналізуюцца ўмовы, неабходныя для прызнання пэўнага дзеяння актам нядобрасумленнай канкурэнцыі, а таксама формы нядобрасумленнай канкурэнцыі.

У аглядзе практыкі разгляду касацыйных скаргаў па эканамічных справах прадстаўлены рэзультаты разгляду спраў аб спагнанні з арэндатара выдаткаў па падаткавых плацяжах, звязаных з трыманнем арэндаванай маёмасці, устанаўленні факта нязначнасці дагавораў уступкі патрабавання, скасаванні дагавора ў судовым парадку ў сувязі з сістэматычным парушэннем яго ўмоў, спагнанні страт па дагавору міжнароднай перавозкі груза. Таксама прыведзены выпадак, калі ў задавальненні іскавых патрабаванняў судом адмоўлена па прычыне падачы іска неналежным істцом.

У артыкуле Вольгі Піскуновіч ідзе размова аб тым, якія канкрэтныя парушэнні нормаў заканадаўства могуць пацягнуць вызваленне ліквідатара ад выканання абавязкаў па рашэнні эканамічнага суда.

Падыходы судоў да разгляду спрэчак аб спагнанні шкоды, прычыненай акружаючаму асяроддзю, прадстаўлены ў артыкуле Яўгеніі Дзярабінай. 

У матэрыяле Ганны Шарынскай абагулены вопыт вырашэння эканамічным судом спрэчак, якія найчасцей сустракаюцца на практыцы, з удзелам камерцыйных устаноў і іх удзельнікаў. Прыведзены рэзультаты разгляду спраў, звязаных з абскарджаннем рашэння агульнага сходу ўдзельнікаў гаспадарчага таварыства, прымушэннем таварыства даць інфармацыю і (альбо) азнаёміць з яго дакументамі, а таксама прызнаннем здзелкі, у здзяйсненні якой маецца зацікаўленасць афіліраванай асобы, і (альбо) буйнай здзелкі несапраўднай.

Агульныя патрабаванні да рэалізацыі маёмасці даўжніка, прызнанага банкротам, а таксама асаблівасці, якія трэба ўлічваць усім зацікаўленым бакам у гэтым працэсе, асвечаны ў публікацыі Дзмітрыя Ламаніка.

У нумары таксама прыведзены вытрымкі з судовай пастановы судовай калегіі па справах інтэлектуальнай уласнасці Вярхоўнага Суда па спрэчцы аб спагнанні ўзнагароды (роялці) і пені па ліцэнзійнаму дагавору.

Google перакладчык